04 de febrer 2016

Turistes a BCN. Nous debats (II)Ja sabem que un turista és alguna cosa més que una persona que visita la Sagrada Família. De fet una part molt important dels turistes no saben que ho són i no es definirien a sí mateixos com a turistes. Són turistes, malgré lui. És un dels efectes indirectes de la nova mobilitat contemporània. Però deixeu-me que avui presenti un segon efecte: l'esclat dels excursionistes. Mentre que un turista és un visitant que pernocta (que passa almenys una nit a la destinació), l'excursionista és el visitant que no pernocta. Quins efectes tenen aquests personatges sobre la trama urbana de la ciutat?. 

Excursionistes

Hi ha tres tipus d'excursionistes: els excursionistes turistes (ET), els falsos excursionistes (FT) i els excursionistes reals (EX). Els ET són turistes allotjats en una marca de Catalunya (Costa Daurada, Pirineus, Costa Brava...), que fan un desplaçament d'un dia a la ciutat de Barcelona i tornen a la destinació. A escala catalana, són turistes però des de la perspectiva de la ciutat els hem de considerar excursionistes. Quants són?. No ho sabem. Barcelona representa aproximadament la meitat dels turistes que arriben a Catalunya, de manera que potencialment la ciutat pot duplicar el número de visitants. La proporció efectiva es mou entre el 10% i el 20%, és a dir, Barcelona rep cada any entre 1 i 2 milions de turistes més, que estan allotjats en altres punts del país. 

Una segona categoria són els FT, turistes que viatgen a Barcelona però no estan allotjats en el municipi, sinó en l'Àrea Metropolitana. Molts d'aquests turistes estan convençuts que s'han hostatjat a la ciutat de Barcelona. D'altres poden conèixer la localització municipal del seu hotel, però la vida turística es desenvolupa en la seva pràctica totalitat a la capital catalana. Són molts?. Moltíssims. Fixeu-vos en aquesta dada. L'Hospitalet de Llobregat és la setena ciutat catalana en la recaptació de l'impost d'estades turístiques, molt per sobre de municipis amb una reputació turística indiscutible com Calella, Sitges, Tossa de Mar o Roses. Recapta més impostos El Prat de Llobregat que Calonge o Montroig del Camp. Aquest procés de metropolinització de l'activitat turística serà creixent i és una molt bona notícia en el context de congestió de la ciutat. Però ens obliga a canviar d'escala en la presa de decisions: Una prohibició sobre l'increment de places hoteleres a Barcelona pot simplement incrementar l'oferta de la primera i la segona corona, sense que es modifiquin la resta d'impactes sobre la ciutat.

Els excursionistes reals

El gruix dels excursionistes a Barcelona són uns altres. En sentit estricte, un excursionista és una persona que viu a Girona, a València o a Madrid, que es desplaça a Barcelona per una activitat no remunerada i que torna a la ciutat d'origen durant el mateix dia. Un excursionista seria un turista que no pernocta. De fet, és un visitant que no pernocta però no ens perdem en debats nominals. L'única diferència entre els uns i els altres és que els excursionistes no hi dormen, però la resta d'efectes (positius i negatius) sobre la ciutat són pràcticament idèntics. Curiosament, no en parlem mai d'ells. Els excursionistes són els agents invisibles del debat sobre el turisme a la ciutat. I ha arribat el moment de parlar-ne.

Quants són?. Hi ha una primera aproximació, que estima que hi ha un excursionista per cada turista.  En el seu moment, es van escollir una sèrie de punts emblemàtics de la ciutat i es van entrevistar les persones que visitaven els monuments i el resultat aproximat fou aquest: Si excloem els residents, la meitat són turistes i la meitat són excursionistes. Això voldria dir que els no turistes són aproximadament la meitat dels problemes turístics de la ciutat, i que n'hauríem de dedicar la meitat del temps a parlar d'ells. Però i si aquesta estimació fos en realitat massa petita?.

Si hem dit que un turista no té només una motivació d'oci, el mateix esdevé amb els excursionistes. Qualsevol desplaçament que no s'expliqui per una activitat remunerada en destinació crea un visitant, amb el matís que explicaré després. Tots els gironins que anem a Barcelona al teatre som lògicament excursionistes, perquè ens desplacem per motiu d'oci i no generem pernoctacions. Però també som excursionistes quan ens hi desplacem per una activitat de negoci, per visitar un amic, per fer-nos una vasectomia o per anar a un curs de dansa del ventre. L'única cosa que ens diferencia d'un turista és que no hi pernoctem. 

Tornem a les xifres. En un dia qualsevol a Barcelona tenen lloc més de 6,5 milions de desplaçaments. Lògicament, la major part són moviments dels propis residents, però convé tenir present que a Barcelona diàriament es generen 1,8 milions de desplaçaments per persones que no són residents a la ciutat. Dos terços d'aquests desplaçaments tenen una motivació laboral i un terç una motivació no laboral. És a dir, 600.000 desplaçaments diaris s'expliquen per motivacions com visitar familiars i coneguts, motius educatius, sanitaris, recreatius, i entrarien en la consideració d'excursionistes. Això vol dir unes 250.000 persones diàries. Per a què interpretem aquesta dada, Barcelona acull cada dia uns 80.000 turistes. 

Em deixo un matís capital. Un visitant és una persona que es desplaça 'fora del seu entorn habitual'. I portem 50 anys discutim els límits d'aquest entorn habitual. Per exemple, si considerem que l'entorn habitual es l'AMB, baixaríem a uns 600.000 desplaçaments diaris, si bé el percentatge de motivacions no professionals s'incrementaria molt. En tot cas, la major part d'impactes (positius i negatius) que generen els desplaçaments no professionals es produeixen independentment del llindar de l'entorn habitual. Si el que ens interessa és l'ús social de l'espai, el consum de la ciutat per part dels no residents, anualment la ciutat rep tres vegades més excursionistes que turistes, sense considerar els excursionistes turistes i els falsos excursionistes.

I això ens porta a una consideració final, en la línia del post anterior. Les ciutats no són turístiques o no turístiques; són atractives o no atractives. I si ho ets, es genera inevitablement una densitat d'ocupació elevada. Aquests processos es multiplicaran en el context d'una nova societat mòbil, en un paradigma de ciutadans nòmades, en el que el debat sobre el turisme és només una derivada de mecanismes globals d'atracció i repulsió. I això fa variar no només el diagnòstic, sinó també les possibles mesures. 

El proper dia, vull canviar d'escala i parlar de processos urbans i els factors d'atracció intraurbans. Mentrestant, espero els seus comentaris. 

03 de febrer 2016

Turistes a BCN. Nous debats (I)Ja no hi ha debat sobre la ciutat de Barcelona on el turisme no se situï en el centre de l'escenari. Arquitectes, economistes, sociòlegs, geògrafs i turistòlegs en general reflexionen 'just in time' amb grups cívics, polítics, empresaris, lobbies turismofílics i turismofòbics amateurs. I m'agrada seguir el fil d'Ariadna dels pros i dels contres. N'aprenc molt. I, de vegades, deixeu-m'ho dir, m'empipo. Tinc la sensació que el debat ha envellit molt ràpidament, perquè debatem no sobre la realitat canviant del turisme contemporani, sinó sobre la imatge d'un turisme que ja no és. Ho diré en altres paraules: Una cosa és el turisme a peu de carrer i una altra és el turisme de tertúlia. 

Inicio una sèrie de posts sobre el turisme a Barcelona. El meu objectiu és compartir notes i apunts del natural sobre la mutació del turisme contemporani. M'interessa especialment debatre les coordenades de la nova realitat i els efectes d'aquest canvis en el debat del turisme a Barcelona. Obro foc amb el concepte de turista. Què volem dir quan diem turista a Barcelona?

Turista

Fem un exercici. Dibuixem un turista. Teniu deu minuts. M'espero. Ja esteu?. Molt probablement, el vostre disseny és molt similar a aquest, oi?. Associem turista a una persona que es desplaça per motius d'oci. I hi afegim connotacions negatives, com la indiferència davant la realitat local, la superficialitat o la reproducció d'una pauta de comportament universal. Sovint, el vestim amb camisa de flors i sandàlies amb mitjons. 

En realitat, un turista és un visitant que pernocta en una destinació per qualsevol motivació que no sigui una activitat remunerada. Una persona que s'hostatja durant una setmana per una sessió de quimioteràpia és un turista. I un empresari d'una start-up de big data, que es planteja comprar una empresa catalana i hi dedica quatre dies. O un estudiant d'un curs d'especialització en logopèdia. I una trobada entre una multinacional de la xocolata i un productor local. O els assistents a una fira sobre comerç electrònic. En un context de nova mobilitat, amb un esclat exponencial dels fluxos entre ciutats, tendirem a incrementar el número de 'turistes sense oci', és a dir, persones que consten a les estadístiques com a turistes però no s'assemblen en absolut a la imatge de Duane Hanson que us he mostrat abans. 

És cert. El gruix dels turistes tenen com a motivació principal l'oci. Són una mica més de la meitat dels turistes allotjats en els hotels, però més del 60% del total. Considerar el turisme com a 'desplaçament per oci' ens porta a un debat contemporani molt rellevant, que és la definició d'oci. I sabem (ho sabem perquè ha estat abastament estudiat) que l'oci contemporani és un àmbit molt més ampli i complex que en el passat. Un concert de música electrònica, una exposició temporal al Miró, una competició esportiva, una ruta gastronòmica o el turisme literari són formes modernes d'oci que amplien el catàleg clàssic de l'oci: platja - monuments - oci nocturn. 

El turista de Barcelona?. No existeix. Hi ha grups de turistes (clústers), amb motivacions, interessos, pautes de consum, imatges, impactes o relacions amb la cultura i l'economia locals molt diferents. Per això, quan avui sentia que hem de reduir el número de turistes de la ciutat, en benefici de l'activitat industrial i el sector terciari, constatava que encara avui associem turisme a oci (de fet, a una visió molt clàssica d'oci). Com he explicat en altres ocasions, les ciutats del món no es diferencien entre les turístiques i les industrials o productives. Les grans ciutats turístiques del món són també ciutats industrials, pols financers, centres de disseny o hubs culturals. Mireu el Top Five mundial: Londres, París, Singapur, Nova York i Kuala Lumpur. Les ciutats contemporànies es diferencien entre aquelles que són atractives i aquelles que no ho són. I lògicament, cada ciutat pot optar per una estratègia de ciutat - món o limitar-se a una escala regional.

Demà els hi parlaré dels excursionistes i els efecte sobre el model. Mentrestant, espero els seus comentaris.

26 de gener 2016

Dejar de ir a FITURMe han criticado por criticar FITUR. Me cuentan que es tan útil, que permite poner a cara a las personas, que crea imagen, que ayuda a recordar la importancia del turismo... Me cuentan todo eso, pero yo miro el rey y lo veo desnudo. Y, créanme. No va depilado. Mi rechazo a FITUR (y a todas las ferias de turismo generalistas) se sustenta en cuatro puntos.

Por orden del señor alcalde, se hace saber

FITUR es una de las mayores concentraciones de políticos por metro cuadradado del universo. Ni en el Parlamento Europeo. La cosa es más o menos así. Un miércoles llega la delegación de Calasporras de Arriba, que se ha gastado medio presupuesto anual de promoción económica en un estand. Aparece una comitiva con el alcalde, el concejal y cuarenta personas más que pasaban por allí. Llega también TV Calasporras y el Heraldo de Calasporras. Y el alcalde se fotografía con tres mascotas, con dos señores con corbatas, presenta el folleto de turismo de la Comarca de la Encina y el concejal, el póster de la Romería de la Virgen del Ceño Fruncido.

Este inmenso gasto tiene un único objetivo, que es el consumo local. Los vecinos del pueblo ven en la TV del pueblo a su pueblo. Y a su alcalde hablando de su pueblo. Y al presidente de la Comunidad Autónoma fotografiado ante el estand, con un pie de foto que dice "El Presidente muestra su apoyo al turismo de Calasporras de Arriba". Nadie fuera de Calasporras de Arriba verá lo importante que es. Toda esta coreografía política no sirve para promocionar un destino, sino para que los vecinos crean que se promociona un destino.

Oferta sin demanda

Las ferias funcionan si se encuentran allí personas que quieren comprar con personas que quieren vender. Éstos fabrican chips y estos otros, ordenadores; se necesitan. Éstos son distribuidores de alimentos y éstos de aquí son una cárnica industrial. Aquéllos han diseñado filtros para el agua y éstos se han especializado en depuradoras. Las ferias existen porque ponen en un mismo espacio oferta y demanda, sea cual sea una y otra.

Si pasean por FITUR se darán cuenta muy pronto que no hay demanda. En FITUR hay sobre todo destinos: pueblos, comarcas, comunidades autónomas, montañas, islas... Hay también alguna cadena hotelera, que viene a presentar su último resort o algún campo de golf. Pero básicamente lo que hay en FITUR son destinos. Vienen también Renfe, Iberia y otras empresas que han sido amablemente 'invitadas' a sumarse a la fiesta. De manera que durante las sesiones profesionales, gestores de destinos se pasean por los estands de otros destinos. Esto es como una calle de peluquerías en un barrio de calvos. O como un portal para solteros exigentes sin solteras.

Por eso, la mayor parte del material promocional que es envíado a FITUR acaba en un gran contenedor de residuos turísticos. En Madrid, deberían crear un contenedor específico de color naranja con las toneladas de pósters, folletos y materiales que son desechados después de la feria. Un consejo: No se crean los balances de las ferias, en los que se inflan el número de reuniones, las personas que han realizado una consulta y el material proporcionado. Donde dice: "3217 folletos distribuidos" quiere decir "3200 folletos que hemos dejado en Madrid porque era más costoso devolverlos al pueblo".

Jotas, mascotas y desgutación de caracoles

¿Qué podemos ver en FITUR?. Básicamente, bailes regionales, mascotas imposibles y centenares de degustaciones de platillos. Con el paso de los años, la feria se ha ido llenando de personas disfrazadas, de chirigotas, de falleras, de degustación de paellas recalentadas, de mascotas y de cofradías locales. Y tenemos que admitir (el rey está desnudo) que las mascotas, los disfraces y los platillos tienen la calidad de la función de teatro de un parvulario. Sumése la mezcla de músicas y los audiovisuales a vuelo de pájaro.

Dejo para el final las azafatas con escote, minifalda y tres capas de maquillaje. Es como un concurso provincial de misses y un showroom de bañadores y zapatos de tacón. Muchos de los estands están ocupados por personas que no tienen la más mínima idea del destino y se limitan a lucir palmito. Y yo que me dedico a la investigación turística y a la formación en turismo, y que intento explicar que esto del turismo es una actividad seria, que requiere profesionalidad, rigor y esfuerzo, cuando veo en FITUR esta especie de versión temática de MHYV me deprimo profundamente.

Al final, la feria es un escaparate sin profundidad. Sin reuniones. Sin acuerdos. Sin contactos. Es un escenario en el que se simula una actividad frenética cuando en realidad solo hay ja-ja jo-jo y cenas en Casa Lucio y en Horcher. Es un rey desnudo (sin depilar) que aparenta ir vestido.

Coste de oportunidad

"Si vas a FITUR, algo haces aunque sea poco. Si no vas, no ganas ni eso", me argumenta un amigo fiturfílico. Obvia, por supuesto, que "ir a FITUR" quiere decir alquilar el espacio, diseñar el estand, montarlo, editar materiales ad hoc, pagar desplazamientos a los miembros del estand, a los políticos, a las dos cofradías invitadas, noches de hotel, dietas, taxis y un etcétera que acaba Malasaña. La pregunta fundamental es si existen otras estrategias de promoción que utilizando los recursos que se destinan a FITUR serían más efectivas. 

Tendríamos un problema inicial: No medimos el impacto de la feria. No se hace por ejemplo una encuesta a la salida para ver cuál es el recuerdo de los destinos y qué impacto han creado en los consumidores potenciales. No hay focus group, ni estudios de seguimiento, ni relaciones entre ferias e impacto en la imagen. De todas formas, en la época de google y de tripadvisor, de las inserciones, del márqueting viral, del street márqueting, del big data y la minería de datos, de la hipersegmentación, de las acciones de fidelización, del geomárqueting y de la creatividad audiovisual, sospecho que las ferias generalistas pierden todos los pulsos. Y quien dice FITUR dice SITC, por supuesto. 

Como a veces una imagen vale más que mil palabras, les propongo un recorrido virtual por la galería de la feria de 2016. Un consejo: Nunca lo miren después de cenar. Puede alterar la digestión. 

08 de gener 2016

Querida Cayetana Álvarez de ToledoNo voy a entrar en el fondo del tweet que la ha hecho a usted famosa. Si busca un poco, se va a encontrar con cientos de artículos de adláteres que defienden su cruzada a favor de Reyes de franela y camellos y cientos de artículos que no entienden esa pose de "A Dios pongo por testigo". Y otros tantos, en el espacio del medio. Como ya está todo dicho, pues no digamos nada más.

He leído su artículo de hoy en El Mundo, su Jamás, jamás, jamás. Y es por eso que me dirijo a usted, para comentar su punto de vista. Su texto no es excesivamente extenso, pero se puede resumir en dos frases: "Me es imposible tratar de buena fe con un tonto" y "Twitter es un vertedero, la tumba de la inteligencia". Usted defiende que hay un ejército de zombies sin cabeza ni criterio, dispuestos a lanzar un tweet molótov contra cualquier pepista que se ponga a tiro. Unos, cito textualmente, "chavistas ibéricos", "comandos organizados que alimentan los circuitos del odio". A estos zapatistas armados con tablets y nokias se unen otros que han perdido la inteligencia, el criterio y la razón. Ésta es su conclusión del tsunami twittero: Tonto tú, tonto él, tontos todos. Y, permítame que se lo diga, no ha entendido usted nada.

Usted se aferra a la tesis de Savater: "Me es imposible tratar de buena fe con un tonto, porque bajo su influjo no solo se corrompe mi juicio, sino también mi conciencia". Es una tesis terrible, doña Cayetana. Es la carta comodín que podemos esgrimir siempre que la discusión nos molesta: "Es usted tonto y eso me exime de hablar con usted". El problema aquí es encontrar un eficaz medidor de tontos, un tontómetro universal. Porque si el único criterio para medir tontos es nuestro propio criterio, tal vez estemos llamando zontes a quienes defienden que el universo se mueve o que descendemos de un simio. Y lo que es peor, perdemos la habilidad de detectar cuándo nosotros mismos nos comportamos como badulaques. Dice usted que twitter es un estercolero. No lo dijo cuando la red le aplaudía sus tweets en los cuatros años en que navega por esta red social. Es el juego que solo le gusta si aceptan pulpo como animal de compañía. Si el viento le da en la cara, entonces recoge las velas. Hay un punto de autismo intelectual en esta postura: "Vosotros, que no leeis a Montaigne ni a Savater, no sois dignos de entrar en mi casa virtual". No ha entendido usted nada, doña Cayetana.

Twitter no es un Gran Hermano virtual, una operación de control de las opiniones y las decisiones. No hay una mano invisible que mueva esta marioneta ni un Dios que lanza los dados. Twitter es una ágora global, una inmensa plaza borgiana de palabras. No conozco ni un solo nick que no sea propietario de sus tweets y los defienda a capa y espada. Twitter permite adentrarse en el espeso bosque de la diversidad de opiniones, los que nos ríen los chistes y los que cuentan el final antes de que acabemos. Si alguien no acepta un no por respuesta, que no pregunte en twitter. Si a alguien le duele un reproche, que no esgrima un argumento. Todo lo que he aprendido en las redes sociales me lo han enseñado los que discrepan, porque los que piensan como yo, pues eso, piensan como yo. Escuchar al otro, incluso si sus palabras nos hieren. Aprender a pensar diferente. Eso es twitter, una oportunidad para aprender de la inteligencia del otro.

Acabo. Mi opinión es que usted se equivocó con ese tweet. Si se dedica a leer algunas de las críticas, verá que argumentan con bastante criterio las bases de su poco acierto en la forma y en el fondo. Y mi opinión es que se ha vuelto a equivocar insultando a quienes discrepan de usted, negándoles no ya la razón sino ni tan solo el criterio. Solo un tonto cree que son tontos los que discrepan de él. Y usted, a diferencia de Savater, no tiene nada de tonta.

05 de gener 2016

Lo que no va a pasar en CataluñaPues para qué negarlo. La madeja catalana se ha enredado entre la caraja socialista, el bluf ciudadano, el hundimiento de Unió, la descomposición de Convergència y el no-sé-cómo-llamarlo de las CUP. Y no creo que haya nadie hoy en Cataluña que sepa cómo va a acabar esto. Yo tampoco, por supuesto. Pero les diré cómo no va a acabar. 

En 2015 ocurrió algo inédito. La vía independentista rompió su techo de cristal y se acercó a los dos millones de votos. Una opción que no pasaba del 20% se ha aupado hasta casi la mitad de la sociedad. Y ahora déjenme hacer un pronóstico: Esa apoyo no es coyuntural, sino estructural. Por muy mal que lo hagan los partidos del sí (y creo que no pueden hacerlo peor), no van a bajar ya del millón y medio si las condiciones no cambian. Y vendrán tiempos mejores y peores, pero la demografía hará su trabajo y la generación del Club Súper3 (la versión catalana de los millennials) llegará un día u otro al 50%+1.

Es verdad que el independentismo tiene un problema, que es a la vez su virtud: la transversalidad. Como en el barco hacia Ítaca hay desde okupas hasta sala-i-martines, no queda muy claro de qué Ítaca estamos hablando. Les une la convicción de que hay que zarpar cuanto antes. Pero les separa todo lo demás. De manera que en cuanto se sueltan amarras, empiezan las discusiones sobre la ruta, el velamen, la carga e, incluso, el capitán. En Escocia, por ejemplo, el SNP unía  la reivindicación nacional y un relato socialdemócrata que dibujaba un escenario concreto de país alternativo. Y lo mismo ocurre con los 'pequistas' de Québec, que proponen a la vez un nuevo país y nuevo modelo social. En Cataluña, este camarote de los hermanos Marx que son los independentistas proponen desde arcadias ultraliberales a territorios libertarios. Eso explica el vodevil de la CUP. 

Lo importante ahora no son los resultados de marzo. Lo verdaderamente relevante es que cuando pase el tsunami y hagamos recuento de daños y perjuicios, los casi dos millones estarán ahí. Como diría Monterroso, el elefante no se habrá ido cuando despertemos. Y por mucho ji-ji ja-ja que ahora se reparta, el problema persistirá. Durante años. Y yo no sé si somos conscientes de lo que significa que la mitad de la sociedad catalana quiera irse (y la otra, es cierto, quedarse). No hay proyecto de Cataluña posible sin resolver esta ecuación. Ni proyecto de España posible. En otras palabras: O se afronta el 'problema catalán' o ni Cataluña ni España pueden crear un escenario futuro más o menos estable. 

El problema en España no es el autismo del PP ni la ambigüedad socialista. Ambos responden a una lectura muy clara de la sociedad española. La inmensa mayoría de los españoles no tolerarán ni un gesto, porque lo traducirán como una cesión ante el chantaje. De hecho, los dos partidos traducen una visión mayoritaria en la que el proyecto federal, el modelo plurinacional y la reorganización de competencias y recursos no tiene cabida. El problema no es solo que los murcianos, los extremeños o los aragoneses no aspiran a un estado federal y plurinacional; el drama es que tampoco aceptarán un modelo asimétrico donde unos sean más federales que otros. El PP y el PSOE (y Ciudadanos) saben que no habrá reforma del Estado porque no hay demanda social que apoye esta reforma. Al contrario: Lo que hay es una mayoría social que premia la contra-reforma. Que aplaude la gesticulación recentralizadora.

Volvamos al principio. En Cataluña, la presión a favor de la independencia no remitirá. En España, la presión a favor de un desbloqueo no sucederá. No habrá un referéndum pactado. Ni habrá una declaración de independencia unilateral. Esto es como x2 + 1 = 0, una ecuación sin solución. Ni España cederá ni Cataluña se cansará. ¿Cómo va a acabar esto?. No lo sé. Les diré cómo no va a acabar: En la pantalla de inicio, con un independentismo residual y un nacionalismo moderado que fuerza a los presidentes a hablar catalán en la intimidad. La única posibilidad es que la fuerza centrífuga de la 'nueva política' cree un escenario constituyente que admita una solución pactada. De hecho, es evidente que la única salida posible es (al mismo tiempo), un nuevo modelo de estado donde la periferia se sienta también centro y un referéndum pactado que impida que las reformas sean solo cosméticas. Pero eso, ni usted ni yo lo veremos, me temo. 

31 de desembre 2015

10 predicciones turísticas para 2016
El turismo cambia tan deprisa que deberíamos inventar nuevos nombres para categorías que aún no han sido bautizadas. 2015 ha sido el año de Asia pero no tanto, de las app turísticas que se descargan pero no se usan, del récord de turistas en España, de airbnb, del enoturismo, de la supervivencia de las agencias de viajes y del conflicto del imserso. Puestos a hacer futurismo, el 2016 mantendrá este apasionante proceso de cambios estructurales. 

1. El BRIC será C. De momento 

Hace solo cuatro años, todos los manuales turísticos lo fiaban todo al acrónimo BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Por eso, en los planes estratégicos de la mayor parte de destinos se pueden leer estrategias de atracción de estos gigantes. E incluso en las estadísticas de muchos de ellos (de Estados Unidos a Cataluña), el BRIC tiene su propio epígrafe. El año pasado preveíamos que la R se caía y que el BRIC se quedaba en BIC. Ahora sabemos que Brasil seguirá en un agujero y que los Juegos de Río no serán suficientes para despertar la economía carioca. 

El crecimiento del PIB de India es fulminante. Lleva un lustro con crecimientos anuales superiores al 5% y el 2014 se cerrará por encima del 7%. Eso ha consolidado una clase media enorme y creciente, que supera en número a la midle class norteamericana. Sin embargo, el hábito turístico es aún muy débil y centrado en los destinos continentales. 

Nos queda China. Este país ya es desde hace dos años el principal emisor del mundo en gasto. En 2015 el número de turistas internacionales superó de largo los 100 millones y en 2016 se podría superar el techo de los 120 millones. Ahora que proliferan los informes sobre las características del turista chino, déjenme que les explique un secreto: No existe el 'turista chino'. Ni el francés. Ni el eslovaco. En la era de la 'long tail', llegó el momento de trabajar con 'los turistas chinos'. Diversos y complejos.

2. Las P2P de servicios turísticos 

La llamada economía colaborativa se ha centrado en los elementos básicos de la cadena de producción turística, el transporte, el alojamiento y la restauración. Las directivas europeas, con la TTIP  en el horizonte, parecen dibujar un escenario de regulación del sector. A los destinos les quedará fijar las reglas del juego, forzar la tributación y medir el impacto, pero lo tendrán muy difícil para prohibir los sistemas de P2P en alojamiento y restauración. Chefly, EatWith, PopPlaces, Airbnb, Vrbo, TravelMob, HomeExchange van a continuar creciendo. Creo que el transporte también (Uber, BlaBlaCar...), pero los taxistas van a vender muy cara su piel. Y su licencia.

Consolidados los servicios básicos del turismo (moverse, comer y dormir), ahora llega el turno de los servicios turísticos con una estructura P2P. Guías, espectáculos, aprendizaje, actividades, aventuras, encuentros... La gran oportunidad del P2P turístico son el principal talón de Aquiles de la industria: la enorme dificultad en crear transiciones solventes de recursos a productos. El P2P aporta dos grandes ventajas: cero barreras de entrada y una enorme capacidad de adaptación. Lo de sherpandipity es solo el principio. La onda expansiva de los nuevos servicios turísticos P2P llegará a todas las rendijas de la cadena turística. 

3. Miedo

La amenaza terrorista ha golpeado tanto los países árabes como algunas metrópolis occidentales. El turismo no reacciona igual en escenarios distintos: Mientras que los atentados de Tunicia han condenado de forma inapelable al turismo de este país, en París las heridas de Charlie Hebdo y el Noviembre Negro no son tan dramáticas. El turismo es incompatible con el miedo. Y el estado de excepción que vive el mundo occidental puede afectar negativamente las expectativas de crecimiento para 2016. Cada atentado terrorista afecta negativamente a la salud turística del destino donde se produce, pero también altera la predisposición a viajar del conjunto de turistas del Planeta. 

2016 será sin duda el año de la seguridad visible. El miedo se combate con una exhibición de aparente control, de manera que las medidas de seguridad serán mucho más visibles y, en algunos casos, casi exhibicionistas. 

4, Tweets a 10.000 metros de altura

Las compañías aéreas han empezado a ofrecer el servicio de wifi durante el vuelo. Aún es un capricho bastante caro, ya que se mueve entre los 10 y 15 euros por hora en la mayor parte de aerolíneas. Pero la competencia y las ofertas de operadores están bajando los precios en los últimos meses. Además ya es posible volar 'en modo avión' en prácticamente todas las compañías. En poco tiempo asistiremos a la eclosión de imágenes de nubes, foursquares de mares y océanos, y millones de tweets I'mFlying (algunos de ellos, con tensión emocional incluída). 

5. El año del turismo VFR

Llamamos turismo a sucesos tan diferentes como desplazarse para operarse una cadera, un curso de inglés en Liverpool, un congreso de sexadores de pollos o una cata de vinos en el corazón del Priorat. Las estadísticas turísticas separan los viajes de ocio, los profesionales y los personales. Este último es un cajón de sastre donde cabe todo lo que no es ni ocio ni negocio. Como llevar maletines a Suiza, pongamos por caso.

En una sociedad nómada, donde tendemos a vivir lejor de donde nacimos y a proyectar nuestro futuro a escala mundial, viajaremos para volver a los orígenes. Los jóvenes universitarios que buscan futuro allá donde aún existe el futuro, los séniors que invierten sus ahorros en paraísos aburridos, los migrantes temporales (o eso creen), los profesionales en Dios sabe dónde, los erasmus (y sus versiones asiáticas y americanas), en definitiva, los neo-nómadas contemporáneos, se desplazarán para ver a los suyos. Viajar será, a menudo, volver al paisaje cotidiano más que buscar el destino extra-ordinario. El turismo VFR (visit familiar and relatives) cotiza a la alza en la bolsa turística. 

6. Turismo sin emisiones

Aunque la Cumbre del Clima se cerró con un acuerdo bastante tímido, el COP21 ha servido para fijar en el conjunto de la sociedad la urgencia de reducir las emisiones de CO2. En París, no solo se estableció un umbral máximo de crecimiento de la temperatura global. Se creó sobre todo una conciencia global, una preocupación colectiva por los efectos de un planeta más caliente. La Declaración de Davos del sector turístico se ha quedado obsoleta. Y la demanda exigirá un mayor compromiso de la industria en la reducción de emisiones. 

Un 21% de todas las emisiones que genera el turismo (responsable de un 5% del total mundial) se originan en la oferta de alojamieto. Por eso, las estrategias de reducción de emisiones en hoteles, apartamentos o cámpings serán recompensadas por la demanda y la misma intermediación. Cadenas como Fairmont, la iniciativa de compensación de Green Hotel World o CO2 Neutral Hotels o la respuesta de las cadenas de Nueva York son indicios de una nueva forma de gestión de alojamientos. De todas formas, el principal responsable de las emisiones son los desplazamientos en avión (40%) y en automóvil (32%), que caminan lentamente hacia escearios de baja emisión. 2016 será el año de las certificaciones, de los programas ambientales y de la movilidad sostenible. 

7. Mapping

La iglesia de Sant Climent de Taüll propone un relato excepcional que permite recrear la policromía (casi como un inmenso cómic) del románico. No se pierdan esta obra maestra del mápping. También la visita nocturna de la Pedrera ofrece un viaje por las iconografía de Gaudí en las chimeneas de la azotea. La Expo de Padova, la mansión filipina de Aguinaldo o la iglesia de la Madeleine en Aix en Provence son algunas de las obras de mapping que se han diseñado este año. Mientras que la realidad aumentada no acaba de responder a las expectativas, las gafas siguen en fase de diseño y las okulus son solo un divertimento, el mapping es la tecnología con mayores perspectivas para este 2016. El éxito, como casi siempre en turismo, no depende tanto de la apuesta tecnológica como de la tensión narrativa: Lo que realmente conmueve al visitante son las historias.

Por cierto, ahora que empiezan a proliferar los escáners en 3D que imprimen una copia de una persona a escala en unas horas, el mundo del souvenir puede conocer un nuevo boom. Nada de reproducciones de la Torre Eiffel a 1:50. El futuro serán los turistas mismos en la Torre Eiffel a escala 1:50. Al tiempo.

8. Turismo en femenino

El turismo es una industria creada por hombres, diseñada por hombres y dirigida a los hombres, que es practicada por hombres y mujeres. Si ya existe una industria LGTB (creada, diseñada y dirigida a LGTB), no es extraño que empiece a consolidarse una potente línea de turismo en femenino. Productos y servicios turísticos pensados por y para las mujeres. Focus on Woman es una de estas iniciativas, un ejemplo de hacia dónde irán virando las propuestas turísticas en los próximos años, una rendija abierta que nos permite ver el futuro inmediato. Es verdad que 2016 será la confirmación de los millennials, pero también del turismo en femenino, y especialmente de las PANK (professional aunts no kids). Un consejo: Pongan mujeres en sus equipos de trabajo.

9.  Sí, los millennials

Lo sé. No descubro nada. Aparecen en todos los manuales de ventas y en los libros que venden en los aeropuertos. También en informes carísimos. Pero es que en 2020, los millennials van a ocupar más de 300 millones de viajes internacionales. Conozco bien la inmensa brecha generacional de esta nueva cohorte, porque convivo con ellos cada día: Son mis estudiantes. Sus patrones, sus modelos, sus valores, sus expectativas, sus sistemas de comunicación y, en definitiva, su forma de entender el mundo es tan radicalmente nueva que lo cambiarán casi todo. Si les queda alguna duda sobre este salto generacional, estudien los resultados electorales de diciembre por cohortes. 

Hagan solo un ejericio: Miren en el apartado de 'About us' en las principales star-ups de turismo P2P. Descubrirán que ellos empiezan a diseñar formulas turísticas para ellos. Un consejo: Pongan millennials en sus equipos de trabajo. 

10. Small is beautiful

¿Qué tienen en común Islandia, Montenegro, Eslovenia, Croacia o Malta?. Primero, que han conocido un año turístico excepcional con crecimientos por encima del 10%. Ocurre también en pequeños países asiáticos y americanos. En segundo lugar, comparten un tamaño reducido y un aura relativamente exótica. Las expectativas de la mayor parte de estos pequeños países para 2016 son extraordinarias. Diríamos que en un contexto de competencia global y de millones de marcas, los destinos pequeños tienen mucha menos dificultades para diseñar su estrategia de posicionamiento y la imagen misma del destino. Además, su situación alejada de los grandes destinos internacionales les confiere un plus de exotismo que siempre queda bien en facebook. 

Lo contrario del 'small is beautiful' no es la crisis de los grandes destinos. Como nos ha enseñado 2015, las marcas consolidadas y envejecidas mantienen una salud envidiable. España cerrará el año con un registro estratosférico, aunque no ha llovido a gusto de todos. 

Como todos los años, 2016 será lo que queramos que sea. De momento, solo sabemos que la ONU lo ha declarado el Año Internacional de la Legumbre y que en febrero trabajaremos un día más. Que no es la mejor forma de empezar un año. Nos vemos en la predicción de 2017, Dios mediante. 

06 de desembre 2015

Apadrina el treu tresorCatalunya té poc més de 500 museus, que acullen uns 22 milions de visitants. Els 500 museus custodien en total unes 7,5 milions de peces. Quadres, escultures, retaules, teixits, murals, àmfores, joguines, armes. La mitjana és curiosa. Som 7,5 milions de catalans i els museus guarden la mateixa quantitat de peces. Cada català té un objecte en un museu. Aquesta sentència és una mitjana, una xifra simbòlica. Però podria ser l'excusa per una iniciativa que aprofités la feliç coincidència.

El meu tresor

Imaginem que els museus obren la porta a què cada peça inventariada pugui ser apadrinada per una persona. Les regles de joc podrien ser molt simples. Cada peça només pot tenir un padrí, cada català només pot tenir una peça de tots els museus del país. I posats a demanar, no pots apadrinar una peça d'un museu de la teva localitat. 

Els padrins són els 'representants' de la peça. La promouen, la donen a conèixer, investiguen sobre ella, la converteixen en la seva identitat. Potser el museu detalla el padrí de cada element. Potser crea una trobada annual de padrins, o simplement els posa en contacte en una xarxa social. Potser descobrim una obra perquè un padrí ens la valora. I segurament recuperem el valor de l'extraordinària capacitat creativa concentrada en una peça custodiada en un museu.

Funcionaria un #ApadrinaElTeuTresor?

04 de desembre 2015

Las últimas elecciones de la transiciónEl PP va a ser el partido más votado de las últimas elecciones de la transición. El 20D Rajoy ganará por poco. Y el 21D cambiaremos de pantalla, de escenario y de decorado. Se acabará la transición y empezará una nueva etapa. En otras palabras, lo más importante no es lo que pase el 20D, sino lo que pasará el 21D.

1. El PP y el PSOE aguantan porque sobrevive la generación de la transición, ya envejecida. Las nuevas cohortes no los van a votar, de manera que su tendencia natural será una progresiva desintegración. 

2. La verdadera crisis en España no es económica, sino política. La clave es que (una parte de) los ciudadanos no se sienten representados con los partidos clásicos, porque los partidos clásicos han actuado al margen de los ciudadanos. Y la crisis de representación es tan grave que no hay forma de recuperar crédito. Los nuevos partidos (éstos y los que vendrán) cambiarán el modelo de conexión entre sociedad y política. 

3. Lo más relevante del 21D es que la crisis del sistema ocupará el Congreso. No de forma mayoritaria, es cierto. Pero su representación será tan visible que se integrará en la percepción colectiva de la política del país. Que la suma de Ciudadanos y Podemos supere al PSOE o al PP y que Ciudadanos sea la segunda fuerza del país dibujará un mapa mental irreversible. Ya no habrá forma de volver a la pantalla de los 90. 

4. Éstos son los últimos programas que callan (por prudencia, por táctica) la Gran Reforma. Ya no es posible pensar en un futuro próximo sin organizar un nuevo escenario, que quiere decir una nueva Constitución, un nuevo modelo territorial, un nuevo modelo de organización y, probablemente, un rediseño de los partidos y el sistema electoral. En las próximas elecciones, ningún partido evitará la GR, aunque lógicamente las intensidades del cambio variarán. Éste será el último servicio del PSOE al sistema: Su predisposición al cambio es mayor y se sumará a la fuerza transformadora de los nuevos. Tarde o temprano la GR alcanzará los dos tercios y se hará con o sin el PP. 

5. Las últimas elecciones de la transición acabarán simbólicamente con un presidente inmóvil, encerrado en un plasma, ausente incluso en los debates, el presidente menguante. Será la representación metafórica de un fin de ciclo. Y lógicamente, en 2017 se convocarán de nuevo elecciones, donde el batacazo del PP y del PSOE será épico. Primera caerá el PSOE y después el PP.

6. El sucesor de Rajoy será Rivera. Ciudadanos ganará las elecciones anticipadas de la post-transición, en un momento en que la propuesta de reformas será mucho más contundente que la actual. De todas formas, Ciudadanos es la UCD de la post-transición, un partido creado por el sistema para dejar todo atado y bien atado. Y presiento que Rivera y C's acabarán como Suárez. 

7. El modelo político con más recorrido es el de Podemos. Ciudadanos es el último esfuerzo de la vieja política para parecer nueva, un invento desde dentro. Podemos es una estructura en red, bottom-up, bien conectada con nodos locales que hablan el lenguaje de la calle. Tal vez Podemos nunca llegará demasiado lejos. Pero su sistema político es lo más parecido a la política que viene. Y su propuesta de GR es lo más cercano a la reforma que acabará siendo.

La noche del 20D Rajoy saldrá del plasma y por un momento bailará en el balcón de Génova. Será la última representación de la política de la transición. El 21D será el primer día del nuevo escenario. Eh... ¿y la europea?. 

03 de desembre 2015

Apreciat Gerard Piqué

El futbol és com la vida, una barreja de tragèdia i d'èpica que mirat des de lluny és un absurd sense sentit. Som pols d'estrelles, un lapse de temps entre un buit i un altre. I el futbol, 22 persones darrera d'una pilota en calça curta. Res no és massa important, ja tens raó.

Resten els gestos, però. La vida és una col·lecció de gestos que fem i que rebem. I aquest immens joc de titelles és, simplifico, un pols entre el respecte i el menyspreu. Cada somriure, cada resposta, cada bondia, cada carícia és un gest que ens apropa. Cada retret, cada insult, cada escarni, cada que-et-bombin, cada cop de porta és un gest que ens allunya. El món sembla molt complicat, però al final tot plegat és tan sols un pols entre respectar o menystenir.

No és fàcil respectar els altres. Som diferents i ens agrada reforçar les nostres diferències marcant una frontera entre ells i nosaltres. I per això, el més natural és l'insult, la ganyota i l'escarni. Fotre's dels altres és, ens sembla, la millor manera de reforçar-nos nosaltres. El mal del rival és el nostre bé i la seva dissort, la nostra fortuna. I què és el futbol, sinó una batalla no armada entre ells i nosaltres?. És el 'pisalo, pisalo' de Bilardo.

No hi ha cap rastre de dignitat en escarnir la feblesa del rival. Ni un àtom de grandesa. Fotre's és un gest trist, un pobríssim exercici d'orgull. El futbol és com la vida, Gerard. I de vegades, un jugador falla deliberadament un penal perquè sap que l'àrbitre s'ha equivocat. O decideix no marcar amb la porta buida perquè el porter s'ha lesionat. O es deixa fer un gol perquè l'ha aconseguit en una jugada poc ètica. Són gestos que il·luminen, que ens recorden que més enllà de guanyar o perdre, de nosaltres o ells, hi ha coses encara més importants, fils invisibles que en certa manera ens uneixen.

Tu, Gerard, també has anat col·leccionant gestos: la innecessària maneta, el 'contigo empezó todo', el 'que se jodan los de la capital' i ara aquest tweet.

L'escarni gratuït del rival, aquest riure's de la senyora que ha caigut per les escales, aquest menyspreu, és el rastre que vas deixant. És l'ús que fas de la teva projecció pública. És la teva contribució en aquest immens joc de titelles que anomenem societat. Et poses del costat del menyspreu i la ganyota. I jo que intento explicar-li el meu fill que el futbol és un joc entre iguals, i que l'esport precisa de grans dosis de respecte, sento una profunda tristesa i una immensa vergonya.

Res no és massa important, és cert. I potser estic exagerant. Però diria que has confòs rivalitat amb hostilitat. I l'antagonisme és la matèria primera dels mals d'un món malalt. Cada gest, cada paraula, ens fa una mica millors o un xic pitjors, però quan un disposa de l'extraordinari poder d'amplificació que tu tens, hauries de pensar si fas el millor ús de l'altaveu que t'hem prestat entre tots. 

23 de novembre 2015

10 anys de bat a batAra fa deu anys obria de bat a bat les portes d'aquest blog. Llavors un blog era la postmodernitat i ara han quedat com un moble antic, una mica vintage. Deu anys són un univers en l'escala temporal d'internet. L'elefant ha envellit, és evident. Deu anys són també una bona oportunitat per a convertir per un moment aquesta bitàcola en un Cuentáme. Aquests són els episodis més rellevants de la breu història d'aquest espai.

1. Defensant el CAC

Després d'unes setmanes de tanteig, vaig començar a emprar el blog com una eina per a defensar idees i exposar arguments. La trilogia sobre el Consell Audiovisual va iniciar els combats dialèctics amb personatges que després serien habituals en aquesta casa.

2. Debatint l'Estatut

2006 fou l'any de l'Estatut. Ho recorden?. Ara sembla la prehistòria, però en aquell moment imaginàvem una fita històrica, un canvi de model. L'Estatut rebia cops d'ase aquí i allà i hi vaig dedicat una trilogia a parlar-ne. El número de comentaris començava a créixer en proporció geomètrica.

3. El blog literari

Potser una mica cansat de l'excés polític, comencen a aparèixer les primeres històries. I el primer exercici amb una certa repercussió fou un borgià banc de paraules. A la categoria d'escrits hi trobareu els 72 posts de la meva vocació frustrada com a escriptor.

4. Todos menos tú

El blog també té algunes (poques) lletres de cançons. Aquesta és una versió del Todos menos tú de Sabina, en el que criticava l'absència del PP en la manifestació contra ETA.

5. Meneame

El primer post  que entrà en la portada de Menéame era un llistat de preguntes a Rajoy. Llavors un programa de TV anomenat 'Tengo una pregunta para usted' cremava l'audiència, però jo tenia la sensació que les preguntes realment important no es formulaven mai.

6. Ninotaire frustrat

Entre les pàgines del blog també és possible trobar algunes restes de la meva altra vocació frustrada. Sóc un ninotaire frustrat i entre les meves fulles encara podeu trobar restes de caricatures o apunts del natural. Aquesta historieta feia referència a l'horror d'Abu Ghraib.

7. Experiments 2.0

De tant en tant, he intentat algun assaig 2.0. La majoria frustrats. Trobareu narracions col·laboratives georeferenciades, distribucions temporals dels diputats. preguntes al President participades i uns quants assajos de docència 2.0. Un dia vaig fer una assignatura amb twitter. El 2008 publicava la meva agenda. I encara avui continua en obert.

8. 99 comentaris

Alguns dels posts han generat un debat molt tens. I reconec que hi he après molt dels crítics que han visitat aquestes pàgines. La major controvèrsia arribà en aquest post sobre l'impost de successions, en plena campanya per la seva supressió. Ara sona tan llunyà, oi?. Ens van quedar a les portes dels 100 comentaris.

9. Clandestinos

Durant uns anys, el Debat a bat convisqué amb un blog especialitzat en turisme, escrit a vuit mans. Clan-destinos assolí una certa reputació en el seu moment, però finalment tancà les portes. Els posts d'un tal cookainomano es duplicaven en el blog, com aquest sobre turisme 2.0.

10. Denúncies

En 10 anys hi ha temps per empipar-se amb algunes empreses. Amb Renault i amb Toyota, per exemple. Però una de les denúncies amb més impacte va ser la de Vodafone, entre gravació i paròdia. FITUR també ha rebut una mica.

11. Max Concejal

Durant un temps, el blog acollí un personatge singular. En Max era un regidor de poble, atrapat en la teranyina de la burocràcia administrativa. Un post sobre un miracle fou el més llegit. En aquest enllaç, podeu seguir tota la sèrie del Max Concejal.

12. Disseny gràfic

Hi ha alguns videos, alguns guions i uns pocs intents de disseny gràfic. En aquesta proposta, plantejava els cartells alternatius als partits que es presentaven a les eleccions catalanes.

13. El post més vist

Mentre l'escrivia no imaginava que aquest post tindria tanta repercussió. Mai havia encertat cap predicció i aquesta vegada, tampoc. O sí?. Encara no ho sé.

14. Turismes

Després de la política, el principal tema del blog és el turisme. El més llegit i citat és aquest post recent sobre la moratòria de l'Ada Colau.

15. La vida passa

En 10 anys han passat moltes coses. I aquesta és la pitjor.